Nätverk för ledare

Nätverk för ledare

Våra nätverk samlar en liten grupp erfarna ledare som lär av varandra, lyfter egna frågor, får nya perspektiv och ser lösningar de annars inte skulle se. I nätverkskonceptet ingår två ledarskapsseminarier per år.

Läs mer

Seminarier och workshopar

Seminarier och workshopar

Vi arrangerar ledarskapsseminarier som gör nedslag i verkligheten och speglar aktuella frågor och ledarskapet i olika organisationer. Vi genomför också workshopar inom området Ledarskap och kommunikation.
Bilden är från Ett ledarskapsseminarium om migration: Välkommen till Sverige – att gå från ord till handling

Läs mer

Coachning och processledning

Coachning och processledning

Coachningen kan vara både situationsanpassad och strukturerad. De flesta väljer dock att följa vårt program för individuell ledarutveckling. Vi processleder också utveckling av grupper och verksamheter.

Läs mer